Blockchain Blueprint

Dit is een on-going werkdocument/braindump welke continue wordt aangepast. Zoals je merkt is het vooral een rommeltje omdat we nog niet helemaal weten hoe het er uit ziet. Wat we wel weten is dat het aanbieden van een total overview van het blockchain ecosysteem erg waardevol is voor de creator (leert ervan!) en de student. Ook voor het ecosysteem. Dus we gaan komende periode 3 dingen doen

 1. Een overview maken van blockchain ecosysteem (alle onderdelen afzonderlijk van elkaar). Deze noemen we de blockchain blueprint.
 2. Nadenken over mogelijke manieren om mensen de blueprint te laten vullen. Belangrijk is dat opbrengsten ruim voldoende moeten zijn voor de tijdsinvestering en dat rekening gehouden wordt met het onderhouden van curriculum, als de technische haalbaarheid (standaard uploader)
 3. Dit document bijwerken as we go.

Waar denken wij dat een ecosysteem curriculum aan moet voldoen?

Aan welke eisen moet het curriculum van de toekomst voldoen?

 • Up-to-date / relevant zijn
 • Keuzevrijheid, maar wel met vraag- en begeleidingsmogelijkheden
 • Open-source, volledig beschikbaar zonder drempels om af te nemen of om aan bij te dragen
 • Self-sustainable for decades to come
 • Playful / gamified
 • Validatie mogelijkheden
 • Integratie van reputatiemechanisme
 • Integratie van verdienmodellen

Hoe denken we dat het eindpunt er uit ziet?

een plaat / blueprint, verdeeld in NFT stukjes die je kunt verzamelen (leerling) of zelf kunt vullen (creator). Je profile houdt bij wat je verzameld hebt obv blockchain data. Sommige stukjes zullen enkel te behalen zijn met validatie, zoals certificaten of job openings.

WHY? Voorbeelden monetaire en niet-monetaire opbrengsten voor de leerling

WHY? Voorbeelden monetaire en niet-monetaire opbrengsten voor de content creator

 • Salaris vanuit universiteit voor updaten content (IP / NFT eigenaarschap bij Uni)
 • Open-source bijdragen (IP bij content creator)
 • Grants gegeven door betreffende protocol/project waar het onderdeel overgaat (IP/NFT eigenaarschap bij project)
 • Validatie
 • Coaching
 • Crowd fundings a la Gitcoin

Wat is technisch nodig om te werken richting dat eindpunt? Geprioriteerd.

Wat is financieel nodig om te werken richting dat eindpunt? Geprioriteerd.

Wat is didactisch nodig om te werken richting dat eindpunt? Geprioriteerd.

Wat is sociaal nodig om te werken richting dat eindpunt? Geprioriteerd.

Subscribe to Kidsune
Receive the latest updates directly to your inbox.
Verification
This entry has been permanently stored onchain and signed by its creator.