Catcheck là gì ?

Chắc chắn ae đều biết wiki là gì đúng ko ? Catcheck chính là wiki cho Game — Dự án — Crypto.

Sử dụng Ref-Code bạn sẽ nhận được 500 POINTS, nếu bạn tự đăng ký chỉ có 100 POINTS ->

BufXxjpoKQVB91q32DYYoyTfRc82

Truy cập -> https://catcheck.org/referral

Hoàn thành các hành động khác nhau trên trang web và nhận POINTS, sẽ đổi được 6.000.000 mã thông báo CATCH. Mã thông báo sẽ được mở khóa trong vòng 12 tháng sau khi niêm yết mỗi tháng ở mức 8,33%, mã

thông báo sẽ được phân phối theo tỷ lệ% cho ĐIỂM kiếm được. Giá mỗi 1 mã thông báo sẽ được biết trong thời gian tới, hãy theo dõi tin tức của dự

án. Bạn sẽ nhận được ĐIỂM cho:

  • Thêm mã thông báo = 500 POINTS

  • Nếu ae thêm một dự án mạnh với một sự kiện tốt = 2500 POINTS (Sự kiện HÀNG ĐẦU — điều này có nghĩa là cơ hội tốt để lọt vào danh sách trắng, với số tiền tốt trên tàu từ 0,5% hoặc cơ hội tốt để giành được

Airdrop từ 1% hoặc tốt điều kiện để đặt cược vào một dự án mạnh cơ bản và các sự kiện khác có lợi nhuận tốt)

  • Thêm mã thông báo sự kiện = 250 POINTS

  • Bình chọn 1 ĐIỂM ( có hạn )

  • Thêm 1 dự án, sự kiện, token đã kết thúc = 100 POINTS 

  • Có thể kiếm ĐIỂM trong chương trình giới thiệu, ae sẽ nhận được 10% thu nhập của người giới thiệu.

  • Ae có thể kiếm ĐIỂM cho công ty tiền thưởng video của mình.

Họ đang nghiên cứu rất nhiều sản phẩm và tính năng sẽ được tính ĐIỂM.

Sau khi niêm yết, chúng tôi sẽ tiếp tục tính POINTS cho công việc trên trang web và đổi chúng lấy mã thông báo CATCH.

Khi ae thêm mã thông báo hoặc sự kiện, ae có thể thêm liên kết giới thiệu của mình, liên kết sẽ tồn tại mãi mãi trên trang web và sẽ nhận được các lượt giới thiệu mới miễn phí.

Xin lưu ý: Do sự ra mắt của mạng thử nghiệm gần đây, một số chức năng của trang web và mã thông báo tính phí có thể tạm thời hoạt động không chính xác.

Chú ý: Không thể thêm các dự án lừa đảo đáng ngờ, nếu dự án của ae không được thêm vào trang web sau khi kiểm duyệt, thì nó không đủ tốt, theo các nhà phân tích — Kiểm duyệt nội dung.

Nhớ sử dụng Mã giới thiệu, để nhận được 500 POINTS nhé ->

BufXxjpoKQVB91q32DYYoyTfRc82

Join Here: https://catcheck.org/referral

Chúc ae vui vẻ và đừng quên vỗ tay ủng hộ mình, hoặc follow trên Twitter để nhận được nhiều thông tin bổ ích nhé ->

Subscribe to Lsb108
Receive the latest updates directly to your inbox.
Mint this entry as an NFT to add it to your collection.
Verification
This entry has been permanently stored onchain and signed by its creator.