MUX Airdrop cho GMX Trade - đủ điều kiện

Cung cấp trải nghiệm giao dịch trên chuỗi được tối ưu hóa là trọng tâm hàng đầu của MUX kể từ khi ra mắt và Công cụ tổng hợp giao dịch đòn bẩy MUX được phát hành để thúc đẩy tầm nhìn này xa hơn. Công cụ tổng hợp cung cấp tính năng tối ưu hóa giá thanh lý vị thế GMX, định tuyến vị thế tự động, tăng cường đòn bẩy và nhiều tính năng sáng tạo hơn để trao quyền cho các nhà giao dịch.

Để chào mừng năm mới và giúp mở rộng việc áp dụng Công cụ tổng hợp giao dịch đòn bẩy MUX, MUX sẽ phát sóng mã thông báo MUX cho các nhà giao dịch GMX.

Ai đủ điều kiện nhận Airdrop

 • Các địa chỉ đã giao dịch trên 10 nghìn đô la trên GMX từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022 sẽ đủ điều kiện nhận airdrop mã thông báo MUX.

Phân bổ phần thưởng Airdrop

 • Tổng số phần thưởng airdrop là 16.366 mã thông báo MUX.

 • Phần thưởng dành cho người yêu cầu được tính dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của địa chỉ trong tổng khối lượng giao dịch GMX từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022.

 • Nếu airdrop có thể yêu cầu của một địa chỉ đủ điều kiện dưới 1 MUX dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch, thì phần thưởng sẽ được làm tròn thành 1 MUX.

Cách yêu cầu Airdrop

 • Airdrop có thể được yêu cầu từ 0:00 sáng ngày 3 tháng 1 đến 11:59 tối ngày 16 tháng 1, UTC, 2023.

 • Những người yêu cầu đủ điều kiện có thể thấy lối vào "Yêu cầu Airdrop" trên thanh điều hướng trên cùng của MUX.

Airdrop sẽ có thể được yêu cầu sau khi đáp ứng ba yêu cầu:

 • Địa chỉ đã giao dịch hơn 10 nghìn đô la trên GMX từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022.

 • Hoàn thành một buổi học ngắn về các tính năng chính của MUX Aggregator.

 • Mở một vị trí có kích thước bất kỳ bằng Bộ tổng hợp MUX.

Nguồn phần thưởng Airdrop

 • Phần thưởng Airdrop đến từ phần chia sẻ của nhóm MUX và sẽ không làm loãng tổng nguồn cung cấp mã thông báo.

 • Nhóm MUX sẽ khóa 17.168 mã thông báo MCB từ phần chia sẻ của nhóm để tạo 17.168 mã thông báo MUX cho phần thưởng.

 • Phần thưởng mã thông báo MUX chưa được nhận sẽ trở lại nhóm MUX sau ngày 16 tháng 1, 0:00 sáng, UTC, năm 2023.

Tiện ích mã thông báo MUX

MUX là mã thông báo phần thưởng không thể chuyển nhượng của giao thức và có thể được sử dụng theo hai hướng khác nhau:

 • Đặt cược MUX để nhận veMUX, sau đó kiếm thu nhập từ giao thức bằng ETH và nhiều mã thông báo MUX khác.

 • Trao MUX vào MCB, đây là mã thông báo chính có thể chuyển nhượng của giao thức.

Subscribe to Lsb108
Receive the latest updates directly to your inbox.
Mint this entry as an NFT to add it to your collection.
Verification
This entry has been permanently stored onchain and signed by its creator.