Chiến dịch #Connect2022 mừng cuối năm

Đó là một giai đoạn khó khăn và chúng tôi rất biết ơn vì chúng tôi đã vượt qua nó cùng với các đối tác và cộng đồng của mình. Nhưng đó cũng là một năm đạt được những tiến bộ to lớn đối với Web3 và xã hội phi tập trung mà chúng tôi đã hình dung! Hãy ăn mừng, cùng nhau.

CyberConnect&Link3 xin giới thiệu #Connect2022 , lễ kỷ niệm cuối năm hoành tráng của chúng tôi với các đối tác hàng đầu gần gũi nhất của chúng tôi trong Web3 và tất cả các cộng đồng cốt lõi của chúng tôi.

Đây là mùa của các cuộc tụ họp, tóm tắt, phần thưởng, đặc quyền, giải thưởng và những bất ngờ thú vị!

Tham gia lễ kỷ niệm với chúng tôi! Hãy kết nối các dấu chấm và tiến tới năm 2023 và Web3.


Trang web chiến dịch của chúng tôi đang hoạt động. Truy cập link3.to/connect2022 để biết thêm thông tin trực tiếp về các sự kiện nối tiếp, danh sách cho phép của Link3, W3ST, NFT và Hộp bí ẩn.

Lễ kỷ niệm

Phần 1: #Connect2022 bắt đầu vào ngày 12 tháng 12 và phần đầu tiên là một chuỗi các sự kiện Twitter/Discord đặc biệt trực tuyến được tổ chức bởi các đối tác thân thiết nhất của chúng tôi cùng với cộng đồng của họ để tóm tắt các mốc quan trọng của năm 2022 và hướng tới năm 2023. Sẽ có một Đối tác nổi bật sự kiện mỗi ngày với một W3ST được thiết kế đặc biệt sẽ được yêu cầu sau khi tham gia.

Chúng tôi sẽ chạy danh sách cho phép truy cập hồ sơ Link3 khổng lồ với các đối tác của chúng tôi cùng với các sự kiện. Và những người tham gia có thể thu thập sự kiện đặc biệt # W3ST để đủ điều kiện tham gia đợt đúc NFT cuối cùng và do đó đủ điều kiện tham gia xổ số lớn.

Phần 2: Chuỗi sự kiện sẽ kết thúc khi chúng ta bước vào năm 2023 và là phần cuối của chiến dịch #Connect2022, một Sự kiện Chung kết trực tuyến quy mô lớn do CyberConnect tổ chức, nơi các đối tác & lãnh đạo ngành của chúng tôi tham gia và trò chuyện về một năm mà chúng ta đã trải qua .

Các đợt xổ số lớn sẽ được trao trong sự kiện này và đợt đặc quyền đầu tiên của Hộp bí ẩn sẽ được tiết lộ.

Đọc phần thưởng chi tiết và thể lệ tham gia ở các phần bên dưới.

Nhưng câu trả lời ngắn gọn về cách tham gia tốt nhất và tận hưởng lễ kỷ niệm: tham gia các sự kiện và xổ số sự kiện, thu thập W3ST, cố gắng có tên trong danh sách trắng của các dự án đối tác, sớm tạo hồ sơ Link3 NFT, đưa Link3 vào tiểu sử Twitter của bạn và theo dõi các bản cập nhật trên Twitter CyberConnect & Link3 .

Phần thưởng và Nội quy

#Connect2022 Grand NFT

Grand NFT được thiết kế đặc biệt để kỷ niệm năm 2022 với tất cả các đối tác của chiến dịch. Grand NFT đang phát triển khi có nhiều đối tác tham gia hơn!

Để đủ điều kiện đúc #Connect2022 Grand NFT, người tham gia phải:

  • Nắm giữ ít nhất 3 #Connect2022 sự kiện đối tác nổi bật W3ST; và

  • Giữ thêm 5 W3ST từ bất kỳ bộ sưu tập nào khác.

Chắc chắn là một bộ sưu tập và trong số tất cả các đặc quyền trong tương lai, nó đảm bảo cho bạn một vị trí trong danh sách trắng để tạo hồ sơ Link3 và là điều kiện tiên quyết để tham gia Xổ số lớn của Sự kiện Chung kết và giành được Chiếc hộp Bí ẩn.

Trang đúc tiền sẽ sớm có sẵn. Bắt đầu thu thập W3ST của bạn NGAY BÂY GIỜ!

#Connect2022 sự kiện đêm chung kết bốc thăm và hé lộ chiếc hộp bí ẩn

Chúng tôi sẽ xổ số 1.000 Hộp bí ẩn Link3 trong Sự kiện Chung kết vào tháng 1 cho những người:

  • Giữ #Connect2022 Grand NFT;

  • Đặt Link3 trong tiểu sử Twitter của họ; và

  • Đã tạo NFT hồ sơ Link3.

Ảnh chụp nhanh sẽ được thực hiện và những người đã đúc NFT hồ sơ trước thông báo này sẽ được cấp hai lần tham gia xổ số.

Hộp bí ẩn là đặc quyền uy tín nhất trong hệ sinh thái CyberConnect&Link3. Nguồn cung của nó bị hạn chế và hiện tại, chỉ có ít hơn 1000 chiếc.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ loạt lợi ích Hộp bí ẩn đầu tiên vào cuối sự kiện Finale vào tháng 1, với nhiều lợi ích hơn trong tương lai. Để biết thêm chi tiết, nhưng cho đến lúc đó, nó vẫn còn là một bí ẩn.

Subscribe to Lsb108
Receive the latest updates directly to your inbox.
Mint this entry as an NFT to add it to your collection.
Verification
This entry has been permanently stored onchain and signed by its creator.