นายเองก็เป็นได้นะ Badgeholder ?

OP Citizen House เพิ่งจะขยับขยาย! ให้พร้อมสำหรับ RPGF#3 ที่ใหญ่ขึ้น และปังขึ้นแบบตะโกน ใครมีสิทธิ์ได้เป็น Badgeholder รุ่นที่ 3 กันบ้าง ไปดูกันได้เลย!

โดยโควต้าหรือ Voting Badge ของ RetroPGF 3 จะถูกแจกจ่ายให้กับคอมมูกว่า 208 คน แบ่งโควต้าการแจกจ่ายให้กับ
1️⃣📷 badgeholder ที่ได้โหวตใน RetroPGF#2 จำนวน 69 คนคนละ 1 สิทธิ์

2️⃣🏆แบ่งให้กับผู้ได้รับ RPGF ตัวท๊อป 50 เจ้า และแต่ละเจ้าละได้สิทธิ์แจกต่อ 1 สิทธิ์
3️⃣🔴แบ่งให้กับ OP Foundation 10 สิทธิ์ และ 10 คนนั้นแจกต่ออีก 10 คน *นับแล้วไม่ครบกำลังเช็กให้นะครับว่านับยังไง 5555

สำหรับคนที่ยังไม่คุ้นกับตำแหน่ง Badgeholder ของ OP เล่าสั้นๆ ว่า OP Gov นั้นใช้ระบบสองสภา คือ Token house ที่วัดจำนวนโหวตจากเหรียญ (ผ่านการถือ/Delegate) และ Citizen House หรือก็คือ Badgeholder นี่แหละ ส่วนมากจะเป็นคนที่คลุกคลี หรือ Contribute ให้ Collective ทางใดทางหนึ่ง

Badgeholder หน้าที่หลักๆ ตอนนี้คือการดูแลจัดสรรเงินทุนหรือ RPGF ให้โปรเจคต่างๆ ที่สร้าง Impact เพื่อทำให้ Ecosystem สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Badgeholder รุ่นแรกและรุ่นก่อนๆ ก็ประกอบจากคนหลากหลายสไตล์ มีทั้ง OG ETH เทพ Defi และอื่นๆ ที่ต้องเลือกจากคนหลากหลายเพื่อให้การมอบทุนมีการกระจายไม่กระจุกอีกด้วย สำหรับการประกาศผู้ได้รับคัดเลือกน่าจะอยู่ช่วงปลาย กย อะไรแถวๆ นั้นนะครับ

Subscribe to thesleeper (✨🔴_🔴✨)
Receive the latest updates directly to your inbox.
Mint this entry as an NFT to add it to your collection.
Verification
This entry has been permanently stored onchain and signed by its creator.