Web3 en muziek: hoe Mastercard muziek-NFT's eindelijk toegankelijk maakt voor de grote massa

Muziek en Web3 gaan hand-in-hand en dat is ook Mastercard niet ontgaan. Meer zelfs: met hun eigen Web3-project dat een Music Pass NFT omvat, springt het miljardenbedrijf met twee voeten vooruit op de Web3-muziekindustrie.

Bovendien doen ze dat op een manier die NFT's veel toegankelijker maakt voor iedereen, zonder dat je enige technische kennis of zelfs maar een NFT-wallet zoals MetaMask nodig hebt.

Interessant? Ja, want als je de technische struikelblokken van Web3 kan elimineren, zoals Mastercard met hun project doen, worden NFT's pas écht toegankelijk voor de grote massa:

MEER BIJLEREN OVER WEB3 EN NFT’S?

Subscribe to Web3 België
Receive the latest updates directly to your inbox.
Mint this entry as an NFT to add it to your collection.
Verification
This entry has been permanently stored onchain and signed by its creator.