The non-fungible dinner; crypto roulette

For the international readers, English translation is written at the bottom of the article.

Nezamenljiva večerja; kripto ruleta

Gre predvsem za umetniški projekt, ki prepleta visoko kulinariko z novo tehnologijo, kateri pravo namembnost pravzaprav še iščemo.

NFT-ji so obnoreli svet in projekti obljubljajo veliko. Mnogi so obogateli, drugi ne. Točno to izkušnjo bi radi ponazorili s prvo nezamenljivo večerjo.

Koncept je enostaven. Uporabnik vloži 0,1 ETH (na dan pisanja, to pomeni okoli 150 €) in v zameno prejme unikaten NFT.

Unikaten NFT je vstopnica za večerjo, ki se bo zgodila 26.8.2022 v novo-nastajajoči restavraciji EDEN v Žireh.

Kaj se bo jedlo?

Ne vemo … 
Na dan 19.8. 2022 bomo sredstva na blockchain denarnici pretvorili v fiat (€) in chefu Tadeju Kržišniku dali enostavno ali pa izjemno težko nalogo.

Chef Tadej Kržišnik
Chef Tadej Kržišnik

S sredstvi bo ustvaril 12 ali več-hodni meni, ki bo pogostil zaključeno družbo omejeno na 10 oseb (na voljo je izključno 10 unikatnih NFT-jev).

Če bo volatilnost kripto trga prijazna, se bomo pustili razvajati z vso pozornostjo in detajlno izvedbo neponovljive večerje. V nasprotnem primeru pa bomo prav tako doživeli izjemno dogodivščino le v bolj okrnjeni verziji. Konec koncev pa se lahko požvižgamo na razmere na trgu, saj je glavni namen večerje, da se na kupu zberemo navdušenci nad Web3 tehnologijo in ustvarjamo skupne spomine.

* V vsakem primeru se bomo potrudili dobiti odlične sestavine in pripraviti vrhunsko doživetje. V primeru, da bo volatilnost v škodo nas vseh prevelika (- 50% in več), bomo v Discordu pripravili glasovanje in se skupaj odločili, ali večerjo prestavimo, na čas, ko bo kripto trg bolj prijazen do naših želodcev.

** V primeru, da bo kripto trg do nas radodaren in bo začetni vložek 0.1 Eth na dan 19.8. 2022 presegal 200 € na osebo, bomo višek premaknili v Web3 Travelers denarnico, kjer bodo sredstva porabljena v skladu z željami skupnosti za organizacijo novih doživetij, kot je ta večerja.

*** Razne alergije in prehranske posebnosti sporočite v Discordu - https://discord.gg/QfmNa8BUqF

Informacije o dogodku

Nezamenljiva večerja
Petek, 26.8. 2022 ob 17.00 uri
Vrt in galerija Kržišnik, Starožirovska cesta 2, Žiri

Za vstop je potreben nakup unikatnega NFTja.
* Verifikacija NFTjev bo na vhodu izvedena s pomočjo storitve Rarepass - http://rarepass.io/

Rezerviraj sedež na nezamenljivi večerji in kupi NFT

Po nakupu NFTja se pridružite Discord kanalu, kjer je narejen zaseben kanal za lastnike NFTja. Verifikacijo opravite preko Collab.land bota. Discord: https://discord.gg/QfmNa8BUqF

Projekt pripravljajo:

  • Tadej Kržišnik - chef

Hrana je zanj izkušnja, ki jo doživlja skozi različne vidike umetnosti, s katerimi jo igrivo in domiselno spaja, pri tem se naslanja na znanje, izkušnje in intuicijo. Njegova vizija so izčiščeni okusi, estetika in trajnostnost, hkrati pa želi goste v svojem vrtu za hip vrniti v naročje narave, kjer jim s svojimi umetnijami spreminja svet čutnih zaznav.  Trenutno ustvarja svojo zgodbo doma, v objemu vrta in galerije Kržišnik (https://www.krzisnik.eu/eden).

FAQ:

  • Kaj je NFT?

NFT oz. nezamenljiv žeton (ang. non-fungible token) je izraz, ki se uporablja za opisovanje digitalnih sredstev, katerih lastništvo je zapisano na omrežju veriženja blokov (ang. blockchain). NFT predstavlja novo obdobje interneta, kjer si prvič v zgodovini lahko dejansko lastimo digitalna sredstva. Kot NFT lahko predstavimo različne stvari, ki obstajajo v digitalnem svetu. Sem spadajo fotografije, zvočni in tekstovni zapisi, domene, ipd. NFT-ji pa so hkrati lahko v digitalnem svetu vezani na stvari, ki obstajajo v fizičnem, kot npr. oblačila, nepremičnine, vstopnice, ipd. Moramo vedeti, da se NFT prostor razvija zelo hitro in se vsak dan pojavljajo nove uporabne vrednosti, ki so prepuščene naši kreativi.

  • Kaj potrebujem za nakup NFT-ja?

Za nakup NFTja potrebujete svojo denarnico, priporočamo uporabo MetaMaska (https://metamask.io/). Na MetaMask boste naložili Eth kriptovaluto, ki jo boste potrebovali za nakup NFTja. Ne pozabite v računati strošek “gas-a”, ki se zgodi ob vsaki transkaciji na Eth omrežju.

  • Imam težave pri nakupu, na koga se lahko obrnem?

Vprašanja lahko postaviš v Discord kanalu - https://discord.gg/QfmNa8BUqF. Lahko pa tudi direktno rezerviraš kratko srečanje z Jako na https://calendly.com/jaka-godejsa/30-min

  • Kupil sem NFT, a se večerje ne morem udeležiti, kaj lahko naredim?

Čar NFT-jev je v tem, da rešujejo problematiko sekundarnega trga, ki je v industriji dogodkov velikokrat nereguliran in prihaja do goljufij in ostalih nezaželenih dogodkov. NFT pa enostavno damo v prodajo na spletno tržnico, kot je npr. OpenSea.


The non-fungible dinner; crypto roulette

This is primarily an art project that combines grande cuisine with a new technology whose true purpose has yet to be explored.

NFTs have taken the world by storm and the projects promise much. Many have gotten rich, others have not. This is exactly the experience we want to illustrate with the first non-fungible dinner.

The concept is simple. The guest invests 0.1 ETH (at the time of writing, that's about €150) and gets a unique NFT in return.

The NFT is a ticket to a dinner that will take place on 26.8.2022 in the newly opened restaurant EDEN in Žiri.

What will we eat?

We do not know ...

On 19.8.2022 we will convert the funds on the blockchain wallet into fiat (€) and give the chef Tadej Kržišnik an easy or extremely difficult task.

He will use the money to create a 12-course meal or more for a private party limited to 10 people (10 unique NFTs will be available exclusively).

If the crypto market volatility is kind to us, we will be treated like French kings. Otherwise, we will also have an extraordinary adventure, just in a shortened version. In the end, we can not be bothered by the market conditions, because the primary purpose of the dinner is to bring Web3 enthusiasts together and create shared memories.

*** Please indicate any allergies or dietary restrictions in the Discord - https://discord.gg/QfmNa8BUqF

Information about the event

The non-fungible dinner

Friday, 26.8.2022 at 17.00 hrs.

Vrt in galerija Kržišnik, Starožirovska cesta 2, Žiri

Admission is conditional on the purchase of a one-time NFT.

* Verification of NFTs will take place at the entrance via the Rarepass service - http://rarepass.io/

You can follow the development of the project in the Web3 Travelers Community Discord: https://discord.gg/QfmNa8BUqF

Book your seat at the must-attend dinner and buy a unique NFT

The project is developed by:

  • Tadej Kržišnik - chef
  • Boris Balant - NFT designer
  • Jaka Godejša - Web3 Travelers, core member

For further questions head to the Web3 Travelers Discord channel: https://discord.gg/QfmNa8BUqF

Subscribe to FromZero Travelers
Receive the latest updates directly to your inbox.
Verification
This entry has been permanently stored onchain and signed by its creator.