July 12th, 2022

Hemos tomado incontables horas debatiendo las implicaciones técnicas del espacio de diseño para nuestro Commons Upgrade, pero aún tenemos que darnos un profundo clavado a las implicaciones sociales de nuestras decisiones. En este artículo, estaré explorando algunos aspectos de Commons Configuration Dashboard ( Tablero de Configuración del Commons ) y las implicaciones que podrían estar detrás de algunas de nuestras propuestas más populares cuando consideramos: el sesgo de las personas con tokens, implicaciones de comportamiento, nuestro sistema de recompensas y más.

Módulo Uno: Token Freeze ( Congelamiento de Tokens ) & Token Thaw ( Descongelamiento de Tokens ).

Como la mayoría de nosotros sabemos, los parámetros de Token Freeze y Token Thaw describen la cantidad de tiempo que los TEC tokens deben estar conferidos para los Hatchers ( Incubadores ) de Commons Upgrade. El Token Freeze ( Congelamiento de Tokens ) describe la cantidad de tiempo que los TEC tokens estarán congelados mientras que el Token Thaw ( Descongelamiento de Tokens ) describe la tasa a la cual estos tokens son liberados a los Hatchers ( Incubadores ).

Token Freeze ( Congelamiento de Tokens ) y Token Thaw ( Descongelamiento de Tokens ) - Implicaciones Culturales y Observaciones:

July 11th, 2022

Esta es una traducción del artículo originalmente publicado en inglés el 29 de abril del 2021. Your Economy, Your Choice v2. Latest News & Praise Leader Board… | by Token Engineering Commons | Token Engineering Commons | Medium

**
**

Con la proliferación de forks de código abierto y la aparente iteración constante de versiones que impulsan el reciente auge del DeFi y el crecimiento general del sector, pensamos que lo más apropiado sería versionar nosotros mismos. Tu Economía Tu Elección v2 🤑.

Si, el TEC está más allá de la versión 2 en realidad, ya que nos preparamos para el Hatch. Pero no pudimos resistirnos a hacer una continuación del artículo original que publicamos en noviembre del 2020, Tu Economía, Tu Elección. En esa publicación, introdujimos las características únicas del TEC que permitirán la inicialización de la DAO diseñada por la comunidad (¡el Hatch!) y el posterior Commons Upgrade para incluir el Augmented Bonding Curve y un sistema de gobernanza utilizando Conviction Voting.

July 11th, 2022

Açık kaynak forkların çoğalması ve son defi patlamasını ve genel olarak sektörün büyümesini tetikleyen sürekli bir sürüm yenilemeleriyle biz de kendi versiyonumuzu bir adım ödteye taşımanın uygun olacağını düşündük, YEYC v2 🤑.

Tamam, evet, TEC aslında v2'nin de ötesinde; çünkü Hatch için hazırlanıyoruz. Ancak Kasım 2020'deki ilk YEYC Blog paylaşımımızı (Your Economy, Your Choice) da doğal olarak bir tık öteye taşımadan duramadık. Bu makalede, topluluk tarafından tasarlanan DAO başlatmaya (Hatch!) olanak sağlayan TEC'ye özgü özellikleri ve ardından augmented bonding curve ve kanaat oylaması yönetişim sistemini içeren Commons Yükseltmesini tanıttık.

Bu yükseltmede, odak noktamızı mekanizmalara kaydırıyoruz. Herkes laf yapar. Biz nasıl iş yapılacağını göstermek istiyoruz. Tüm topluluk başlatma süreçlerinde ortak değerlere sahip topluluk üyelerine söz hakkı tanıyarak ekonomiyi ve seçimleri gerçekten bağlayan TEC'in aktif araçlarını keşfedin!👇

🎊 Misyon, Vizyon, Değerler İkinci Tur Oylama Sonuçları
📊  TEC Hatch Yapılandırma Paneli —   ParametreleştirmeAraç Takımı
🐣Hatch'te Ne Var? —  TEC'ninBaşlangıç Aşamasını Anlama
🧑‍🚀Gravity Yörüngesi — Çatışma Yönetimi Anketi

July 11th, 2022

Commons Yükseltmesi için tasarım alanının teknik sonuçları üzerinde saatlerce tartıştık; ancak kararlarımızın toplumsal etkilerini tam anlamıyla derinlemesine araştıramamıştık. Bu makalede, Commons Yapılandırma Panosunun bazı özelliklerini ele alarak token sahibi önyargısı, davranışsal çıkarımlar ve ödül sistemimiz gibi unsurları dikkate aldığımızda en popüler tekliflerin altında ne gibi etkilerin olabileceğini inceleyeceğim.

Modül Bir: Token Freeze & Token Thaw

Çoğumuzun bildiği gibi, Token Freeze & Token Thaw parametreleri Commons Yükseltmesindeki Hatcher'ların TEC tokenlerinin ne kadar süre boyunca vesting'de kalacağını belirtmektedir. Freeze, TEC tokenlerinin dondurulacağı süreyi ifade ederken thaw is bu tokenlerin Hatcher'ların kullanımına izin verileceği süreyi ve oranı ifade etmektedir.

Token Freeze & Token Thaw - Kültürel Etkiler & Gözlemler:

June 25th, 2022

Mientras nos encontramos principalmente de cabeza preparándonos para nuestra incubación de TE Commons, no podíamos dejar de notar todo el bullicio alrededor de NFTs. Beeple, Christie’s, 5000 Days, NFTs de $69 millones — WTF!?!?!

**
**Pero, ¿qué diablos es no fungibilidad? y ¿cómo se relaciona a TEC? Para fines de esta conversación, simplifiquemos la definición de no fungibilidad a unicidad, no intercambiabilidad. Los TE Commons son tanto únicos como no intercambiables. Combinando nuestro Cultural Build ( Construcción cultural ) con un Technical Stack innovador y abierto, nuestro acercamiento se enfoca en diseño sustentable y ético para Token Ecosystems ( Ecosistemas de Tokens ) construidos por Token Engineers ( Ingenieros de Tokens ). Sin embargo, somos un Commons. ¿No debería esto incluir necesariamente intercambiabilidad?

Ahí radica la compleja maravilla — nos encontramos lanzando el ecosistema TEC utilizando la librería revolucionaria open source, interoperable de componentes web3 de Commons Stack. Un TEC único que despliega una plantilla de Cultural Build interoperable y un tech stack ( cúmulo tecnológico ). En ese brillo, ofrecemos lo mejor de ambos mundos. Fungibilidad no fungible.**
**

OK, OK. Suficiente juego de palabras. Esto es muy serio. Toma tu lápiz #2 y tu curiosidad, y exploremos el estado actual de TEC conforme se construye hacia nuestra tan anticipada incubación ( Hatch ) 👇

June 25th, 2022

Görsel Freedumbs00 tarafından hazırlanmıştır.

Yaklaşan TE Commons Hatch’imize hazırlanmak için kafamızı kaşıyacak vaktimiz yoktu ama bu esnada NFT çılgınlığını fark ettik. Beeple, Christie’s, 5000 Days, 69 milyon dolar — NFT WTF!?!?!

Öyleyse, değiştirilemezlik nedir ve TEC ile nasıl bir ilişkisi vardır? Değiştirilemez, benzersiz, benzersiz olmayan tanımını basitleştirelim. TE Commons hem benzersizdir hem de değiştirilemez. Kültürel yapımızı yenilikçi, açık kaynaklı bir Tech Stack ile ele alan yaklaşımımız, Token Mühendisleri tarafından inşa edilen sürdürülebilir ve etik tasarıma odaklanan Token Ekosistemleri yaratır. Ancak yine de biz bir Commons’ız. Bu mutlaka değiştirilebilirliği içermiyor mu?

Karmaşık mucize burada yatıyor - Commons Stack’in açık kaynaklı, birlikte çalışabilir web3 bileşenlerinden oluşan devrim niteliğindeki kütüphanesini kullanarak TEC ekosistemini dağıtıyoruz. Birlikte çalışabilir bir Kültürel Yapı şablonu ve Tech Stack yaratan benzersiz bir TEC. Bu kor ateşinde, her iki dünyanın da en iyisini sunuyoruz. Non-fungible fungibility.

June 22nd, 2022

Prometeo se convirtió en una figura que representó la búsqueda de conocimiento por parte de la humanidad y el riesgo de exagerar o de consecuencias no deseadas. Particularmente, se le consideraba en la Época Romántica como la encarnación del genio solitario cuyos esfuerzos para mejorar la existencia humana pudiera también resultar en tragedia ( Wikipedia ). Imagen editada de El Fuego de Prometeo por Zotto123

Nos encontramos en una época sin precedentes de revolución socioeconómica e innovación donde el aprendizaje automático, diseño algorítmico y la automatización pueden ser usadas para crear redes de incentivos poderosos. Con gran poder viene gran responsabilidad, y no podemos ejercer este poder de forma responsable sin una comprensión más profunda de cómo operan estos sistemas complejos.

Juntos, debemos examinar nuestra arrogancia colectiva y descubrir cómo alumbrar el camino adelante sin quemarnos con este nuevo “Fuego de Prometeo.” Proponemos que ese camino comience con la llegada de el diseño ético de #TokenEngineering.

June 22nd, 2022

Prometheus, insanlığın bilgi arayışını, aşırıya kaçma, istenmeyen sonuçların riskini temsil eden bir figür haline geldi. Özellikle, Romantik Çağ’da insan varlığını iyileştirme çabalarının aynı zamanda trajedi ile sonuçlanabilecek, sadece dehayı somutlaştırma örneği olarak kabul edildi (Wikipedia).
Zotto123 tarafından Prometheus’ Fire adıyla hazırlanmış resim

Güçlü teşvik ağları oluşturmak için makine öğrenimi, algoritmik tasarım ve otomasyonun kullanılabileceği, benzeri görülmemiş bir sosyoekonomik devrim ve yenilik çağındayız. Büyük güç beraberinde büyük sorumluluk getirir ve bu karmaşık sistemlerin nasıl çalıştığının köklerini anlamadan, gücü sorumlu bir şekilde kullanamayız.

Birlikte, kolektif kibirimizi incelemeli ve bu yeni “Promethean ateşi” tarafından yakılmadan ileriye giden yolu nasıl aydınlatacağımızı bulmalıyız. Bu yolculuğun etik #TokenEngineering tasarımının ortaya çıkmasıyla başlamasını öneriyoruz.