header image
avatar

Lsb108

Lsb108

#Testnet #FreeMoney #Metaverse #cryptocurrency #CryptoNews #Blockchain #Defi #GameFi #web3 #Giveaway
Subscribe to Lsb108
Receive the latest updates directly to your inbox.
Card Header

Mùa nhận thưởng OP

Publisher
Lsb108
April 18
Polynomial đã hợp tác với Synthetix để mang đến một cách mới và thú vị cho người dùng kiếm phần thưởng bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 lúc 0:00 UTC. Mùa OP mang đến cơ hội kiếm phần thưởng OP chỉ bằng cách giao dịch trên Đa thức.
Card Header

Tình yêu đến với Ethereum : Thông báo Polygon zkEVM Mainnet Beta vào ngày 27 tháng 3

Publisher
Lsb108
February 15
Khi Polygon zkEVM Testnet ra mắt vào năm ngoái, Polygon Labs đã cho thế giới cái nhìn đầu tiên về quy mô liền mạch cho Ethereum. Là zkEVM tương đương với EVM hàng đầu, Polygon zkEVM đã mang tính đột phá ngay từ đầu. Bây giờ là lúc thực sự bắt đầu cuộc cách mạng để mở khóa việc áp dụng hàng loạt và toàn bộ tiềm năng của Web3.
Card Header

MUX Airdrop cho GMX Trade - đủ điều kiện

Publisher
Lsb108
February 14
Cung cấp trải nghiệm giao dịch trên chuỗi được tối ưu hóa là trọng tâm hàng đầu của MUX kể từ khi ra mắt và Công cụ tổng hợp giao dịch đòn bẩy MUX được phát hành để thúc đẩy tầm nhìn này xa hơn. Công cụ tổng hợp cung cấp tính năng tối ưu hóa giá thanh lý vị thế GMX, định tuyến vị thế tự động, tăng cường đòn bẩy và nhiều tính năng sáng tạo hơn để trao quyền cho các nhà giao dịch.

Catcheck là gì ?

Publisher
Lsb108
January 11
Chắc chắn ae đều biết wiki là gì đúng ko ? Catcheck chính là wiki cho Game — Dự án — Crypto.
Card Header

Hướng dẫn Unlockd NFT Faucet

Publisher
Lsb108
January 11
Bạn có thể truy cập vào Blog chính của mình →
Card Header

Hướng dẫn ZKEX Testnet 2.0

Publisher
Lsb108
January 11
#Testnet #FreeMoney #Metaverse #cryptocurrency #CryptoNews #Blockchain #Defi #GameFi #web3 #Giveaway
Card Header

Hướng dẫn #ZkEVM public Testnet mạng - Polygon

Publisher
Lsb108
December 25
#Testnet #FreeMoney #Metaverse #cryptocurrency #CryptoNews #Blockchain #Defi #GameFi #web3 #Giveaway
Card Header

Chiến dịch #Connect2022 mừng cuối năm

Publisher
Lsb108
December 23
#Testnet #FreeMoney #Metaverse #cryptocurrency #CryptoNews #Blockchain #Defi #GameFi #web3 #Giveaway