header image
avatar

Lsb108

Lsb108

#Testnet #FreeMoney #Metaverse #cryptocurrency #CryptoNews #Blockchain #Defi #GameFi #web3 #Giveaway
Subscribe to Lsb108
Receive new entries directly to your inbox.
Card Header

Mùa nhận thưởng OP

April 18th, 2023
Polynomial đã hợp tác với Synthetix để mang đến một cách mới và thú vị cho người dùng kiếm phần thưởng bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 lúc 0:00 UTC. Mùa OP mang đến cơ hội kiếm phần thưởng OP chỉ bằng cách giao dịch trên Đa thức.
Publisher Avatar Lsb108
Lsb108
0x7E3b
Card Header

Tình yêu đến với Ethereum : Thông báo Polygon zkEVM Mainnet Beta vào ngày 27 tháng 3

February 15th, 2023
Khi Polygon zkEVM Testnet ra mắt vào năm ngoái, Polygon Labs đã cho thế giới cái nhìn đầu tiên về quy mô liền mạch cho Ethereum. Là zkEVM tương đương với EVM hàng đầu, Polygon zkEVM đã mang tính đột phá ngay từ đầu. Bây giờ là lúc thực sự bắt đầu cuộc cách mạng để mở khóa việc áp dụng hàng loạt và toàn bộ tiềm năng của Web3.
Publisher Avatar Lsb108
Lsb108
0x7E3b
Card Header

MUX Airdrop cho GMX Trade - đủ điều kiện

February 14th, 2023
Cung cấp trải nghiệm giao dịch trên chuỗi được tối ưu hóa là trọng tâm hàng đầu của MUX kể từ khi ra mắt và Công cụ tổng hợp giao dịch đòn bẩy MUX được phát hành để thúc đẩy tầm nhìn này xa hơn. Công cụ tổng hợp cung cấp tính năng tối ưu hóa giá thanh lý vị thế GMX, định tuyến vị thế tự động, tăng cường đòn bẩy và nhiều tính năng sáng tạo hơn để trao quyền cho các nhà giao dịch.
Publisher Avatar Lsb108
Lsb108
0x7E3b

Catcheck là gì ?

January 11th, 2023
Chắc chắn ae đều biết wiki là gì đúng ko ? Catcheck chính là wiki cho Game — Dự án — Crypto.
Publisher Avatar Lsb108
Lsb108
0x7E3b
Card Header

Hướng dẫn Unlockd NFT Faucet

January 11th, 2023
Bạn có thể truy cập vào Blog chính của mình →
Publisher Avatar Lsb108
Lsb108
0x7E3b
Card Header

Hướng dẫn ZKEX Testnet 2.0

January 11th, 2023
#Testnet #FreeMoney #Metaverse #cryptocurrency #CryptoNews #Blockchain #Defi #GameFi #web3 #Giveaway
Publisher Avatar Lsb108
Lsb108
0x7E3b
Card Header

Airdrop, Testnet, Giveaway, NFT, HOW

December 25th, 2022
#Testnet #FreeMoney #Metaverse #cryptocurrency #CryptoNews #Blockchain #Defi #GameFi #web3 #Giveaway
Publisher Avatar Lsb108
Lsb108
0x7E3b
Card Header

Chiến dịch #Connect2022 mừng cuối năm

December 23rd, 2022
#Testnet #FreeMoney #Metaverse #cryptocurrency #CryptoNews #Blockchain #Defi #GameFi #web3 #Giveaway
Publisher Avatar Lsb108
Lsb108
0x7E3b